top of page

Vi certifierar branschen!

Stockholmshems första kundförvaltare FAVAL-certifierade

Från vänster: Per Forsling, Sanna Wallenstierna, Ulla Sjöberg, Göran Näslund.


Tydlighet, systematik och att kunna använda valideringen som en röd tråd i den gemensamma kompetensutvecklingen. Det är några av fördelarna som Per Forsling, förvaltningschef på Stockholmshem, redan sett att FAVAL-valideringen ger organisationen. Stockholmshem har tidigare genomfört ett pilotprojekt och efter det lyckade resultatet genomförs nu valideringen i full skala.


Alla kundförvaltare hos Stockholmshem ska kunna valideras

Alla kundförvaltare på Stockholmshem ska få erbjudandet om att bli validerade och certifierade via FAVAL. Det är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell och formell kompetens för fastighetsbranschens yrkesroller.

– Jag tycker om systematiken i det här, att vi som företag kan välja att gå in i det här och använda valideringen som en röd tråd i vår gemensamma kompetensutveckling. Det saknades ett bra system för det tidigare, säger Per.

Göran Näslund, utbildningsansvarig och testledare för FAVAL nickar och drar en parallell till att ta körkort:

– Validanterna får ett nationellt kunskapsbevis. Det är som att ta körkort, kör du upp i Närke får du inte bara köra bil där utan i hela Sverige. Certifikatet gäller över hela Sverige och valideringen utgår från en tydlig kompensstege som tydligt visar ”vart är vi, vart ska vi och hur kommer vi dit”. Arbetsgivaren får stoltare medarbetare och ett bevis på att organisationen har den kompetens som behövs för långsiktig konkurrenskraft och framgång.

Commenti


bottom of page