top of page

Validering säkerställer kompetensen inom fastighetsbranschen

Kunskapsnivån inom fastighetsbranschen varierar kraftigt. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har därför utvecklat FAVAL, valideringsverktyget som kvalitetssäkrar branschkompetensen. Antalet valideringar ökar nu snabbt och det är välkända bolag som går i bräschen.FAVAL är ett verktyg som användas för att objektivt bedöma en individs kompetens och även identifiera vilka eventuella fortbildningsinsatser som behövs för att höja eller bygga på kompetensen. Det innebär att man validerar individens kunskap oavsett hur, var och när den har förvärvats. Baserat på resultatet skapas det vid behov individuella utbildningsplaner för de som genomfört valideringen. Kunskapskomplettering som är till fördel för både individer och organisationer.


Namnkunniga fastighetsbolag går i bräschen för validering med FAVAL

Yrkesrollerna som kan valideras är fastighetsvärd, fastighetsskötare, fastighetstekniker, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare. Valideringen består av olika moduler, exempelvis hyresjuridik, styr- och reglerteknik, ventilation och elteknik. Innehåll och omfattning varierar med yrkesrollen som valideras.

FAVAL har funnits i några år, men det är först nu som valideringen tagit fart på riktigt. Akademiska Hus, Atrium Ljungberg, Fabege, SKB och GK är några av de fastighetsbolag som varit tidigt ute och validerat medarbetare.


Stockholmshem – en av föregångarna

Även Stockholmshem är en organisation som visat att de är en organisation som tänker nytt vad gäller kompetensutveckling. De var först ut i Sverige att erbjuda samtliga kundförvaltare möjligheten att valideras och kompetensutvecklas.

– Det handlade om att utmana oss själva. Vi vill bli ännu bättre och vassare som organisation, men även vara ännu mer attraktiv som arbetsgivare. Jag tycker om systematiken och att vi som företag kan välja att gå in i det här och använda valideringen som en röd tråd i vår gemensamma kompetensutveckling. Det saknades ett bra system för det tidigare, säger Per Forsling, förvaltningschef på Stockholmshem.


Valideringarna utförs av ackrediterade testcenter

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tillsammans med utvalda branschrepresentanter utvecklat FAVAL. Det är däremot ackrediterade testcenter som utför valideringarna. TRUSTÈ Kompetens är ett testcentret som erbjuder FAVAL-validering och kompetensförstärkande utbildningsinsatser mot samtliga yrkesroller.


Teoretiska och praktiska prov leder fram till kompetensbevis

Valideringsprocessen är uppdelad i två delar, en teoretisk och en praktisk. Den första delen är teoretisk och består av ett webbaserat test, som tar några timmar att utföra. Vid godkänt resultat erhålls ett intyg som bevisar det teoretiska yrkeskunnandet. Intyget är ett krav för att få genomföra den andra delen som består av praktiska prov. När både de teoretiska och praktiska proven är godkända erhålls kompetensbevis och certifikat.

FAVAL skapar systematik i utvecklingsarbetet – och stoltare medarbetare

Sammantaget säkerställer valideringen att individen har den kompetens som branschen kräver för yrkesrollen. Med FAVAL skapas struktur och systematik i företagets kompetensutvecklingsarbete. Utöver stoltare och mer kompetenta medarbetare får arbetsgivaren ett tydligt kvitto på nuläget. Valideringen kan även stärka arbetsgivarvarumärket och öka företagets konkurrenskraft. Men även individerna stärks i sina roller när de får ett konkret bevis på sin egen yrkeskompetens. Att validera är helt enkelt en vinst för både individen och företaget

Om du är intresserad av FAVAL och de fördelar som validering kan erbjuda dig eller ditt företag är du välkommen att kontakta Göran Näslund, testledare och utbildningsansvarig på TRUSTÉ Kompetens, på goran.naslund@truste.se alt. 070-606 61 61.

Kommentare


bottom of page