top of page

Skadebesiktning av våtrum

2 kursdagar

Kursbeskrivning

I denna kurs får goda kunskaper i att upptäcka och förebygga skador i våtrum. Att arbeta strukturerat medvetet ger dig bra förutsättningar att lokalisera fel och brister i våra våtrum. Det är dessutom en lönsam affär för ditt företag. Med de kunskaper du får kan du möta entreprenören på ett professionellt sätt.

Kursens mål

Vi vill med den här kursen ge dig de förutsättningar och kunskaper för att hantera förebyggande åtgärder samt att kunna beställa rätt åtgärder av entreprenörer.

Vem är kursen för

Fastighetspersonal, t.ex. Fastighetsvärdar, Fastighetstekniker, Fastighetsförvaltare, chefer samt besiktningspersonal och skadereglerare.

Kursinnehåll

 • Golv

  • med plastmattor

  • med keramiska plattor

 • Vägg

  • med plastmattor

  • med keramiska plattor

 • Väggar med våtrumstapet och väggmattor

 • Kökets svaga punkter

 • Målade våtrum

 • Fuktteori – mätmetoder

 • Checklista för besiktning

 • Krav i byggbestämmelser och branschregler i våtrum

 • Upphandlingar

 • Ventilation – våtrum

 • Försäkringar – vattenskador

 • Råd och anvisningar för boende

 • Vattenskaderapporten

 • Vattenskadeutredningen bostadsrätter

 • VVS – branschen

bottom of page