top of page

Styr & reglerteknik - grundkurs

2 kursdagar

Kursbeskrivning

Denna kurs ger dig bra kunskap och insikt i styrning, reglering och övervakning av VVS för fastighetssektorn.

Det passar utmärkt ihop med det digitala kursmaterial som vi kan erbjuda.

Styrning, reglering och övervakning inom VVS-området gör att vi får ett bekvämare och mer ekonomiskt liv. Vi behöver till exempel inte bry oss om att temperaturen ute är -10 °(därför att vårt värmesystem oftast sköter sig helt självt) då inne har vi i alla fall ca +21 °C. Vi tar även for givet att det finns varmt och kallt vatten i kranen. Förr måste man till exempel elda for att få varmt vatten att duscha i. Att använda styr- och reglersystem ger både praktiska och ekonomiska fördelar.

Inom styr- och reglerområdet används många begrepp som kan vara svåra att förstå. Med styrning menar man att man skickar en signal eller en spänning till en apparat utan att mäta resultatet.

Med reglering mäter man resultatet och jämför med det skickade värdet. Det kallas for återföring eller feedback. Reglersystemet arbetar hela tiden for att in- och utsignalerna ska bli lika stora.
 

Kursens mål

Efter genomgången kurs förstår du begreppen ström, spänning, resistans och effekt. Du kan mäta och beräkna effekt, ström och spänning samt kontrollera ditt egna genomförda arbete. Du vet hur du byter ett uttag eller strömställare.
 

Vem är kursen för

Fastighetstekniker, Fastighetsskötare, Fastighetsförvaltare etc.
 

Kursinnehåll

Styrning och reglering används inom olika områden:

· Nivåreglering

· Tryckreglering

· Temperaturreglering

· Värmereglering/inomhusklimat

· Flödesreglering

· Övervakning

bottom of page