top of page

Praktisk Elteknik - grundkurs

1 kursdag

Kursbeskrivning

För allas säkerhet är det viktigt att du är väl förtrogen med vilka elsäkerhetsåtgärder som skall vidtas vid elarbete. Hos oss får kunskapen som krävs för att du skall få utföra icke behörighetspliktiga elarbeten, detta för att uppfylla kraven på personsäkerhet samt för att du ska känna till vilka krav som ställs på el-utrustning i olika miljöer och utrymmen med avseende på kapslingsklass mm. I vår utbildning får du praktiskt hantera mätinstrument och handverktyg, byta strömställare och uttag på övningar hämtade från verkligheten. Du lär dig mäta spänning, ström och resistans samt vägguttagsprovare. Att byta ett eluttag eller en strömställare kräver kunskap om frånskiljning, spänningslöshetskontroll och kontroll av utfört arbete.

Kursens mål

Efter genomgången kurs förstår du begreppen ström, spänning, resistans och effekt. Du kan mäta och beräkna effekt, ström och spänning samt kontrollera ditt egna genomförda arbete. Du vet hur du byter ett uttag eller strömställare.

Vem är kursen för

Fastighetsvärdar, Husvärdar/Bovärdar, Fastighetsskötare, Förvaltare och Vaktmästare m.fl.

Kursinnehåll

· Så säger myndigheterna

· Regler för elarbeten. (Behörighetspliktiga och icke behörighetspliktiga)

· Att undvika farorna med elen

· Elsystemet från gruppcentral till uttag

· Mätinstrument i praktiken

· Så här fungerar jordfelsbrytaren

· Varför har säkringen gått? Hur mycket tål den?

· Byte av strömställare: Enpolig, trapp, kron och korsomkopplare

· Byte av eluttag, jordat och ojordat

· Kontrollera Ditt arbete Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

bottom of page