top of page

Värme & ventilationsteknik för fastigheter - grundkurs

1 kursdag

Kursbeskrivning

Effektiv energianvändning är en avgörande faktor inom moderna energisystem och konceptet energieffektivisering växer starkt i betydelse. Det upplevda inomhusklimatet är bland den viktigaste faktorn för att hyresgästerna ska trivas. Det upplevs olika av olika människor och det är flera omständigheter och faktorer som styr vad hyresgästen upplever som ett bra klimat. Dålig ventilation är ofta orsak till fukt och mögelskador, den gör att en lägenhet kan bli för kall eller för varm, om vi har otur så kan till och med göra oss sjuka. I Boverkets byggregler, BBR finns regelverk att luta sig mot och med regelverket i ryggen och bra kunskaper om värme och ventilationssystemens funktion skapar vi oss förutsättningar för hyresgästerna ska uppleva ett boende utan klimatproblem. Den nuvarande och framtida potentialen inom detta område är påtaglig och vinsterna kan mätas i både ekonomiska och miljömässiga termer. Det inkluderar områden som uppvärmning, ventilation, belysning, driftoptimering och användarrelaterat beteende.

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall du kunna ha en bra förståelse gällande värme- och ventilationsteknik samt kunna ha en dialog med hyresgäster och entreprenörer.

Vem är kursen för

Fastighetsvärdar, Bovärdar, Fastighetsskötare, Fastighetsförvaltare m.fl.

Kursinnehåll

 • Ventilation, varför måste vi ventilera?

 • Fukt och relativ luftfuktighet

 • Drag

 • Imma

 • Varma/kalla element

 • Ventilationssystem

 • Luftbehandlingsaggregat, funktion

 • Värmesystemets funktion

 • Lägenhetens värmebalans

 • Mätning av temperatur och luftomsättning

 • Myndighetskrav – Sofs – BBR

 • Tappvatten och Legionella

 • Teori och praktik

bottom of page