top of page

Validering

Validering synliggör kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig genom studier och arbetsliv.

 

Vi validerar er personal för att kartlägga den nuvarande kompetensnivån får ni veta vilka utbildningsmoduler som er personals kompetens täcker samt vilka eventuella kunskapsluckor som finns för att möta branschens krav på en specifik yrkesroll. 


Detta görs för att skapa ett underlag inför kompetensutveckling så investeringen görs på rätt nivå och inom rätt område för den enskilde individen och för organisationens verksamhetsområde.

Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen.

bottom of page