top of page

Validering av Fastighetstekniker

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsvärd är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.
 

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft

 • Värme och kyla

 • Ventilation

 • Byggnadsteknik

 • Kommunikation

 • Miljö

 • Ekonomi

 • Matematik

 • Juridik

 • IT

 • Kundservice
   

Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa ska läsas in via kompletterande utbildning.

Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).
 

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetsvärd är:

 • Byte av remskiva

 • Luftflödesmätning

 • Elkoppling

 • Bemötande

 • Avflyttningsbesiktning

bottom of page