top of page

Validering av Fastighetsingenjör

Att arbeta som fastighetsingenjör innebär ett strategiskt ansvar för drift och underhåll. Med det menas, att en fastighetsingenjör ansvarar för stora projekt som utvecklar fastigheterna på ett företag.
Tekniken är en viktig del i arbetet, eftersom fastigheter idag har avancerade tekniska lösningar.
 

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsingenjör är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 12 ämnesområden.
 

 1. Byggnad

 2. Ekonomi

 3. Energi

 4. Fackspråk Engelska

 5. Fastighetsunderhåll

 6. Installation

 7. IT

 8. Juridik

 9. Matematik

 10. Miljö

 11. Projektledning och omvärld

 12. Säkerhet
   

Vid validering mot kompetensbevis/certifikat tillkommer en skriftlig fördjupningsuppgift.

bottom of page